Nya varor - Frakt endast 49 kr !

FRIDA LUNDÉN MÖRCK

Glaskonstnären Frida Lundén Mörck. Foto: Alexandra Nilasdotter

Glaskonstnären: Frida Lundén Mörck, foto: Alexandra Nilasdotter 

FRIDA LUNDÈN MÖRCK 

Frida Lundén Mörck är en konstnär och formgivare som är verksam i Boda och i hyttan på The Glas Factory. Frida tog 2019 sin masterexamen på konsthantverk med inriktning glas på konstfack i Stockholm. 

Var finner du din inspiration?

Den mesta inspirationen finner jag i vad som finns omkring mig. Jag fascineras av det mänskliga sättet att finna struktur och mening, hur vi hela tiden bygger oss själva i relation till det som finns omkring oss, mer eller mindre medvetet. Det dynamiska samspelet mellan individ och samhälle t.ex. En filosof som jag finner extra intressant i sammanhanget är Catherine Malabou. En konstnär vars arbete jag finner spännande och tankeväckande är Rachel Withreads. Hennes avbildningar av tomrum, det som fyller allt men är inget, har absolut präglat min egen konstnärliga diskurs.

Vad är din relation till konsthistorien?

Jag intresserar mig för konsthistoria och teori i stort men jag kan inte påstå att jag aktivt använder konsthistoria i mitt konstnärliga arbete. Men det är såklart en oundviklig sak, även om man talar om ett "autonomt" konstverk så är det ju aldrig skapat i ett vacuum. Det jag gör idag bygger på och möjliggörs av det som hänt förut och det finns alltid referenser och ramar som möjliggör tolkningar av mitt arbete. 

Vem skapar du dina glasföremål för?

De bruksföremål jag skapar är inte tilltänkta någon specifik person. De är skapade för att bryta ett alldagligt mönster, vara något annat än det massproducerade. För mig är bruksföremålen en chans att utforska teknik, form och färg och jag gör därför inte särskilt många likadana objekt, även om jag ofta har en typ av "serietänk" om att föremålen ska passa ihop/hänga samman. Genomgående är att jag vill att de ska fånga glasets formbarhet och mjukhet i det varma tillståndet, även när de svalnat och fått fast form. 
Skulpturerna jag gör har heller inte en specifik tilltänkt mottagare. Det jag själv attraheras av i en skulptur är det tredimensionella, kroppsliga och taktila och den idén formar skulpturerna. Så på sätt och vis kan man väl enkelt säga att skulpturerna är gjorda för andra som uppskattar den typen av upplevelser. För mig är det en synnerlig, kroppslig upplevelse som inte alltid behöver ha en så lång förklaring, det finns inga rätt och fel i skulpturerna. Att de är abstrakta gör att tolkningsmöjligheterna är många samtidigt som sättet glaset som material beter sig på gör att det skapas igenkänningsbara attribut utan att vara avbildande. 

Vas Frida Lundén Mörck

Vasen är gjord av Frida Lundén Mörck och finns till försäljning i Sven-Harrys museibutik.