Kreatörer

 • ANNETTE ALSIÖ

  ANNETTE ALSIÖ

  Annette Alsiö är glasblåsare och glaskonstnär samt använder sig av olika tekniker för att skapa variation i sina produkter. Alsiö vill att ägaren av hennes föremål ska vara med och fullborda konstverket då hennes konst är bruksföremål. Konstföremålet är inte fullbordat utan behöver miljön runt sig och användandet från människor för att konsten ska komma till sin rätta.

 • SOFIA TUFVASSON

  SOFIA TUFVASSON 

  Sofia Tufvasson är verksam keramiker i Stockholm. Hennes objekt är å ena sidan funktionella å andra sidan skulpturala. En vas som inte bär blommor untan blir skulptural genom sin uteblivna funktionalitet inspirerar Tufvassons arbete. 

 • FANNY OLLAS

  FANNY OLLAS 

  Stockholmsbaserade designern och konstnären Fanny Ollas har en bakgrund inom modeindustrin men ändrade sin karriär 2015 mot keramik och skulptur. I sitt skapande använder sig Ollas ofta av en känsla eller en berättelse där objekten får integrera med varandra. 

 • MÄRTA MATTSSON

  MÄRTA MATTSSON 

  Märta Mattsson ger liv till döda objekt. Mattssons design baseras på hennes förmåga att se det vackra i det som andra finner märkligt eller kanske till och med äcklas av. Genom att transformera dessa icke-önskvärda objekt skapas någonting extraordinärt och spännande att smycka sig med. Ovanliga objekt att förundras över. Mattssons skapelser har ställts ut på gallerier över hela världen. 

 • PHILIP WARKANDER

  Philip Warkander är doktorand i modevetenskap vid Lunds universitet och har gett ut boken När jag somnar tänker jag på de obesvarade mailen. I Warkanders bok undersöks hur personerna i modebranschen uppfattar och beskriver sitt arbete. Det är kreativitetens villkor, att finna mening i arbetet samt att finna sig i ständig framåtrörelse.
 • NORMAL OBJECT FACTORY

  NORMAL OBJECT FACTORY

  Designduon, baserad i Stockholm, grundades 2017 av glasproducenten Liu Chien-Kuang och keramikern Alexandra Nilasdotter. Med inspiration från svensk och taiwanesisk hantverkstradition, skapar duon med traditionella tekniker funktionella objekt som möter den moderna människans behov.